Rovás-átíró

rovAs-AtIrO

Normál szöveg:

 

rovAs-Sqveg:

 
A rendszer főbb jellemzői:
  • a fenti (normál szöveg) dobozba begépelt, bemásolt szöveget automatikusan írja át rovás-szöveggé (jobbról balra tartó irányba),
  • használja a „kísérőjeleket” (amennyiben engedélyezi): ak; unk, ünk; ant, ent; and; amb; us; emp; mb; nb; tpru és tprus,
  • összerovásokat, összevonásokat nem alkalmaz (azok sokrétűsége, illetőleg a rendszer jellege miatt),
  • lehetőséget biztosít a rovás-szöveg PDF formátumban történő elmentésére (akár későbbi elemzés, akár nyomtatás céljából),
  • szinte valamennyi grafikus böngészőt támogatja, teljes működést és kényelmet azonban a következők esetében nyújt (a saját betűkészlet beágyazásának lehetősége miatt): Internet Explorer 7 vagy újabb, Mozilla Firefox 3.5 vagy újabb, Opera 10 vagy újabb, Apple Safari 3.2 vagy újabb, Google Chrome 4 vagy újabb változatok.

Bizonyos esetekben – adódóan a latin-betűs írásmódunk „fogyatékosságából&rdquo – az összetett szavaknál (jellemzően a kétjegyű mássalhangzóknál) „tévesen” történik az átírás: a rendszer nem tud különbséget tenni a szóösszetétel során egymás mellé kerülő, valamint a belőlük alkotott rövid vagy hosszú kétjegyű mássalhangzók között (továbbfejlesztési terveim egyike ezen probléma intelligens megoldása). A rovás-átíró jelen állapotában „kerülőúton” járhat el: a tévesen felismert mássalhangzókat kézzel elválaszthatja a | jel (függőleges vonás) segítségével (AltGr+W vagy Ctrl+Alt+W). Míg a normál szövegben igen, a rovás-szövegben ez a jel nem jelenik meg. Például: vörös|szárnyú, meg|gyógyul, kékes|zöld.

Ezt az oldalt kettős céllal alkottam meg:
  • egyrészt, hogy elősegítsem – a magam szerény eszközeivel – ősi írásunk népszerűsítését, terjesztését a számítógépes világban,
  • másrészt, hogy segítséget nyújtsak azoknak, kik szeretnék megtanulni a rovást, akik kezdeti lépéseket téve szeretnének elindulni ezen a csodálatos úton.
Reményeim szerint ezen célok eléréséhez tud játékosan hozzájárulni ez a rovás-átíró.

Sok örömet és sikeres tanulást kívánok!

Szondi Miklós